OBJECTIU 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots

 

4.A: Construir i adequar instal·lacions educatives que tinguin en compte les necessitats dels nens i les persones amb discapacitat i les diferències de gènere, i que ofereixin entorns d'aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a tots.

TIPUS DE BULLYING

BULLYING

 

El bullying o assetjament escolar es refereix a una mena de comportament violent i intimidatori que s'exerceix de manera verbal, física o psicològica entre nens i adolescents durant l'etapa escolar.

Es tracta d'una sèrie de maltractaments continus que són duts a terme de manera intencional per un o diversos agressors, amb el propòsit d'agredir, generar inseguretat o entorpir el desenvolupament escolar de la víctima.