Cyberbullying

 

El cyberbullying és cada vegada més freqüent, és molt greu i preocupant. Són actes d’humiliació amb les noves tecnologies contra la víctima i l’anonimat de l’altra persona.

 

 

Tipus de cyberbullying

 

Acadèmic: Durant l'etapa de formació adolescent, fins a la universitat, passant per qualsevol mena d'escola addicional (idiomes, cursos, etc). 

 

Professional (en el treball): Actualment, la majoria de les empreses tenen pàgina web, adreça de contacte, i es treballa amb els ordinadors connectats en xarxa.

 

Social i amorós: De la mateixa manera que en l'àmbit acadèmic, els membres més joves de la família fan ús d'Internet.

 

Les víctimes de 'ciberassetjament', com les d'assetjament en la vida real, sofreixen problemes d'estrès, humiliació, ansietat, depressió, ira, impotència, fatiga, malaltia física, pèrdua de confiança en si mateix, poden derivar al suïcidi.

 

 

- Mostrar-se trist i nerviós.

- Mostrar-se desmotivat per assistir al centre escolar

- Deteriorament en les relacions socials.

Mostrar ansietat i irritabilitat davant de l'ordinador.

- Plorar mentre llegeix, observa o escriu davant de l'ordinador.

- Obsessionar-se amb consultar l'ordinador només.

- Manifestar-se trist quan consulta xarxes socials, missatgeria, etc.

- Haver tingut episodis d'assetjament en el centre escolar.